Duyurular

4.Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı

29 Mart-1 Nisan tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen 4.Türk Veteriner Hekimliği Kurultayına, düzenleme kurulu davetlisi olarak derneğimizi temsilen, KLİVET Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Akan katılmıştır. Bu vesileyle başta TVHB Başkanı Sayın Talat Gözet olmak üzere tüm düzenleme kuruluna teşekkürlerimizi sunarız.

Üç gün boyunca mesleğimizin her alanıyla ilgili sorunlar daha önceden hazırlanmış komisyon raporları üzerinden tartışmaya açılmış ve görüşülerek düzenlemeler yapılmıştır. KLİVET kamu ve serbest veteriner hekimlik komisyonunda çalışmalarda görüş bildirerek düzenlenen raporda yer almıştır. Komisyon Başkanı Sayın Kazım Üstüner'e ve komisyon üyesi meslektaşlarımıza yoğun çabaları ve emekleri için teşekkürlerimizi sunarız.

Kurultayın en önemli konularından biri olan e-reçete konusunda katkı sağlamak üzere Bakanlık yetkilisi Sayın Arif Özkan kurultaya katılarak açıklamalarda bulunmuştur. Sayın Özkan, KLİVET ve KHVHD temsilcileriyle yapılan toplantıda dernek temsilcileri, üyelerinin endişe ve sorunlarını samimiyetle aktarma fırsatı bulmuşlardır. Sayın Arif Özkan'a yoğun gündem içerisinde biz klinisyen hekim temsilcilerine ayırmış olduğu zaman ve destek sözleri için teşekkür ederiz.

KLİVET Yönetim Kurulu