HAKKIMIZDA

Sayın Meslektaşlarımız,

Merkezi İstanbul’da olan “Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği” kurulmuştur.
Derneğimizin kısa adı “KLİVET” dir.

VİZYONUMUZ

Ülkemizde evcil hayvan sağlığı konusunda meslektaşlarımızı en yeni bilgilerle donatmak, veteriner hekimliği mesleğinin çağın gereksinimlerine uygun olarak gelişmesini sağlamaktır. Mesleki dayanışmayı arttırmak, sosyal kültürel toplumsal alanda veteriner hekimlerin varlığını en üst seviyelere çıkarmaktır.

MİSYONUMUZ

Bu amaçlara ulaşmak için ulusal ve uluslararası meslek örgütleri ve mesleki bilimsel örgütlerimiz, fakültelerimiz ile birlikte çalışarak en iyi ve en doğru bilgiyi ülkemiz hekimlerine ulaştırmak, bilimsel sosyal kültürel ve toplumsal gelişmesi için uğraş vermektir.

Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri ile faaliyet alanı aşağıdaki gibidir;

1- Veteriner Hekimliği Meslek onurunu korumak, mesleki yasaları, yönetmelikleri hazırlanmak ve görüş bildirmek, toplum içinde saygınlığını en üst seviyelere çıkarmak.

2- Veteriner Hekimliği mesleğinin özellikle klinisyenliğin gelişmesini sağlamak amacı ile meslek içi eğitim, kongreler, kurslar, çalıştaylar, sosyal kültürel dayanışma vb benzer toplantılar düzenlemek, enstitü, eğitim birimleri vb girişimlerde bulunmak.

3- Klinisyen veteriner hekim olarak çalışma usul ve esaslarına yönelik yasa ve yönetmeliklere uymayan veteriner hekimleri saptamak ve yasal girişimlerde bulunmak, mesleğin kötü uygulanmasının önüne geçmek, bu konuda yasal girişimlerde bulunmak.

4- Veteriner Hekim olmayan kişileri saptamak ve yasal girişimlerde bulunmak,

5- Derneğimizi ulusal ve uluslararası mesleki kuruluşlarla bütünleştirmek, uluslararası kuruluşlara üye yapmak, benzeri yurt dışı mesleki kuruluşların ülke temsilciliğini almak.

6- Veteriner Halk Sağlığı konusunda kamuoyunu bilgilendirmek, Veteriner Halk Sağlığı konusunda paneller, konferanslar vb toplantılar düzenlemek.

7- Mesleki dergi, kitap, broşür, hayvan sahibi bilgilendirme broşürleri hazırlamak, basmak, yabancı yayınları Türkçeye çevirmek üyelerine dağıtmak.

8- Veteriner Fakültesi öğrencilerine burs, staj, yurtiçi ve yurtdışı eğitim gezileri imkânları araştırmak, sağlamak, meslek hakkında her türlü bilgileri vermek ve bunları öğrencilere sunmak.

9- Mesleğini klinik açarak yürütmek isteyen yeni mezunlara meslek içi eğitim, staj vermek, gerektiğinde mesleğimizin değişik alanlarında çalışacak elemanların yetiştirilmesinde staj, sertifika programlarının açılması, mesleki akreditasyon birimlerinin oluşturulması girişimlerinde bulunmak.

10- Mesleki kullanım amacı ile aşı, biyolojik madde, ilaç, ekipman, yem, yem katkı maddeleri, kitap, dergi, vb. ürünleri veteriner hekimlere sağlayacak kooperatifler, işletmeler, üretim birimleri, laboratuvarlar kurmak ve yönetmek. Bu ürünleri yurt içi ve yurt dışı pazarlarda satışa sunmak, mesleki eğitim kurumları açmak işletmek.

11- Yurtiçi ve Yurtdışı kongrelere, kurslara vb bilimsel faaliyetlere katılmak.

12- Dernek adına bağış toplamak, taşınmazlar satın almak, satmak veya kiraya vermek.

13- Yurtiçi ve yurtdışı kongreler, konferanslar, çalıştaylar, workshoplar, kurslar düzenlemek. Yurtiçi ve yurt dışından mesleki kariyer sahibi meslektaşları bu tür çalışmalara ücretli veya ücretsiz davet etmek. Mesleki gelişim için her türlü girişimleri yapmak

14- Veteriner hekimlik hizmetlerine yardımcı personel olarak Veteriner Hemşire yetiştirilmesi, eğitimi, öğretimi için gerekli çalışmalarda bulunmak, bu alanda projeler üretmek, kurslar açmak, enstitü ve eğitim birimleri oluşturmak ve veteriner hemşirelik mesleği ile istihdam yaratarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak.

Amacı ile kurulmuştur. Mesleğimize ve ülkemize yararlı olması dileklerimizle tüm meslektaşlarımızı özellikle klinisyen ve bu alanda faaliyet gösteren meslektaşlarımızı derneğimize üye olmaya davet ederiz.

Saygılarımızla.

Paylaş